Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG BÁC SĨ NHA KHOA VÀ PHỤ TÁ LÀM TẠI SÓC SƠN

TUYỂN DỤNG BÁC SĨ NHA KHOA VÀ PHỤ TÁ LÀM TẠI SÓC SƠN

Chúng tôi cần: 4 Y tá, Trợ thủ Nha khoa, 2 Bác sĩ tại Hà Nội. NẾU bạn không phải là ứng viên mà giới thiệu được ứng viên ký HĐ làm việc với Nha khoa Quốc tế 108, chúng tôi xin biếu bạn 1.000.000/ ứng viên để thể hiện lòng thành cảm ơn bạn

Xem thêm
Tuyển 2 Designer Fulltime + Partime

Tuyển 2 Designer Fulltime + Partime

Chúng tôi cần: 2 Chuyên viên PR, 2 Tư vấn viên tại Hà Nội. NẾU bạn không phải là ứng viên mà giới thiệu được ứng viên ký HĐ làm việc với Nha khoa Quốc tế 108, chúng tôi xin biếu bạn 1.000.000/ ứng viên để thể hiện lòng thành cảm ơn bạn.

Xem thêm
message